[—]τ․χος

Performer

Occupation: vacat

Events:

192BC, ἐπιδείξεις or ἀγῶνες τῶι θεῶι?, twice, in Delos

Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62591, l.4