διδάσκαλος (χοροῦ ἀνδρῶν)

Eudoxos of Sicyon, the son of Eperatos

Occupation: διδάσκαλος (χοροῦ ἀνδρῶν) Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 258/257 or 254/253BC; traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 9, l. 47… Read more