ψάλτης

Diomedes from Methymna

Occupation: ψάλτης Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Northern Aegean to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.25… Read more

Demetrios

Occupation: ψάλτης (ἠγωνίσατο μετὰ προσῳδίου) Events: 2236BC, under the archonship of Mennis, ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.49… Read more

Kleostratos

Occupation: ψάλτης (ἠγωνίσατο μετὰ προσῳδίου) Events: 236BC, under the archonship of Mennis, ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.49… Read more