διδάσκαλος

Andro[n]

Occupation: διδάσκαλος Events: participation to the Amphictyonic Soteria as διδάσκαλος in Delphi, ca. 265BC Source: FD III 1, 478… Read more

Mn]esippos from Boiotia, the son of [D]ion

Occupation: διδάσκαλος, ἀνὴρ χορευτής, αὐλητής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 262/261 or 258/257BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 260/259 or 256/255BC; ἐπιδείξεις τῷ θεῷ in Delos, 259BC; traveled from Central Greece Source: Nachtergael 1977, n° 5, l. 38 Nachtergael 1977, n° 7, l. Read more