κιθαριστής

Philon from Tarentum, the son of Philon

Occupation: κιθαριστής, ἐπινίκια Events: victor as κιθαριστής and second prize victor for the ἐπινίκια at the Serapeia in Tanagra, 1st century BC; traveled from Magna Graecia and Sicily Source: Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 9, 43… Read more

Antiphanes

Occupation: κιθαριστής Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos proxenos in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.23 https://epigraphy.packhum.org/text/63061… Read more

Tellenokrates

Occupation: κιθαριστής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.26… Read more

Heris from Calchedon

Occupation: κιθαριστής Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Bithynia, Asia Minor to Delos Source:https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.18… Read more

Lysandros

Occupation: κιθαριστής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.23… Read more

Autonomos

Occupation: κιθαριστής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.24… Read more

Xenokrates

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.24… Read more

vacat from Athenae

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.24… Read more

Euanthes from Methymna

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from  Lesbos Northern Aegean to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.25… Read more

Epikrates from Argos

Occupation: κιθαριστής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos, traveled from to Delos, traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.26 https://epigraphy.packhum.org/text/62621, l.34… Read more

Straton

Occupation: κιθαριστής Events: ca. 222BC, ἀγῶνες τῶι θεῶι, three times, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62585, l.8… Read more

Ainetos

Occupation: κιθαριστής Events: 200BC, under the archonship of Sosistratos, ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62590, l.64… Read more

[K]ritoxenos

Occupation: κιθαριστής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.75… Read more

Hierokles

Occupation: κιθαριστής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.75… Read more

E[rm]onax

Occupation: κιθαριστής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.75-76… Read more

Kallias from Pellene, the son of Polyxenos

Occupation: κιθαριστής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255 BC  and ca. 257/256 or 253/252 BC traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos (near Sicyon) Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 13 Nachtergael 1977, n° 10, l. 11… Read more