ποιητής σατύρων

Pharadas from Athenae, the son of Timon

Occupation: κιθαρῳδός, ποιητής σατύρων Events: victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, 1st centuryBC; victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor at the Mouseia as ποιητὴς σατύρων in Thespies, post84BC; honored by the boule in Athenae, ca. 150BC; traveled from Attica Source:… Read more