σχολαί

FD III 3, 338

Menandros, the son of Daidalos, from Thyrreion in Acarnania and by decree of Kassopeia: grammatikos View XML Date: end 1st century BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν “Μενάνδρωι Δαιδάλου Ἀκαρνᾶνι ἀπὸ Θυρρείου,κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίωι, τῶι γραμματικῶι, αὐτῶι καὶ ἐγγόνοιςπροξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν πάν-τοις {τοις} τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ… Read more