ἀγῶνες Amorgos

IG XII 7, 226

-AMORGOS- Nikophon of Miletos, the son of Ainios: κωμῳδός View XML Date: end 3rd-init. 2nd century BC Edition: [γ]νώμη πρυτάνεων· ἐπειδὴ ἐ[πι]-γέγονεν εἰς τὸν λιμένα κωμ[ωι]-δὸς Νικοφῶν Αἰνίου Μιλήσιος καὶἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι5 τῶι θεῶι ἡμέρας τρεῖς δράμα-τα τρία , δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ… Read more