ὑποκριτὴς καὶ ποιητὴς κωμῳδιῶν

Demetrios from Athenae, the son of Demetrios

Occupation: ὑποκριτὴς καὶ ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: prizevictor twice at the Serapeia in Tanagra, 1st century BC; an homonymous pais participates at the Pythais in Delphi, 138/137 BC; an homonymous ephebe participates at the 3rd Pythais in Delphi, 106/105 BC; an homonymous participates at the Theoria in Delphi, 97/96 BC; traveled from… Read more