ῥαψῳδός

Archelas from Thessaly

Occupation:  ῥαψῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Central Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.27… Read more

Glaukos from Athenae

Occupation: ῤαψῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.28… Read more