γραμματικός

IG XI 4, 613

Praxiphanes of Mytilene, the son of Dionysiphanes: philosopher and γραμματικός View XML Date: Edition: 270-260 BC θεοί.ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·Χοιρύλος Θαρσύνοντος εἶπεν·ἐπειδὴ Πραξιφάνης vacat5 Διονυσιφάνους χρήσιμος ὢνδιατελεῖ τῆι πόλει τῆι Δηλίωνκαὶ ποεῖ ὅ τι δύναται ἀγαθὸνΔηλίους καὶ… Read more

ID 1512

Dioskourides of Tarsos, the son of Dioskourides by birth, and of Asklepiodoros by adoption: γραμματικός and poet Myrinos of Amisos, the son of Dionysios: epic and lyric poet, Dioskourides’ pupil View XML Date: end of the 2nd century BC Edition: ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι·… Read more

FD III 3, 338

Menandros, the son of Daidalos, from Thyrreion in Acarnania and by decree of Kassopeia: grammatikos View XML Date: end 1st century BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν “Μενάνδρωι Δαιδάλου Ἀκαρνᾶνι ἀπὸ Θυρρείου,κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίωι, τῶι γραμματικῶι, αὐτῶι καὶ ἐγγόνοιςπροξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν πάν-τοις {τοις} τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ… Read more

Praxiphanes from Mytilene, the son of Dionysiphanes

Occupation: philosopher, γραμματικός Events: Proxeny decree attesting to the activity of the famous peripatetic Praxiphanes, ἑταῖρος and μαθητής of Theophrastus. The form of the decree is very standard and it is not possible to reckon what was the activity of Praxiphanes on the island of Delos. Source: IG IX 4, 613… Read more