θαυματοποιός

Kleopatra/ Kleupatra

Occupation: θαυματοποιός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos and in ca. 264BC and under the archonship of Archedamas: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572:33; https://epigraphy.packhum.org/text/62574:22; https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.28… Read more

Aristion

Occupation: θαυματοποιός Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62577, l.25… Read more

Serdon, the Roman

Occupation: θαυματοποιός Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Italy to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62577, l.25… Read more

Philokles

Occupation: θαυματοποιός Events: 192 BC, ἀγῶνες(?) τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62591, l.11… Read more

vacat

Occupation: θαυματοποιός? Events: 2236BC, under the archonship of Mennis, ἀγῶνες τῶι θεῶι, three times, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.47… Read more

Z[o]i[los]

Occupation: θαυματοποιός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.78… Read more

[—]os

Occupation: θαυματοποιός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.78… Read more

Artemo

Occupation: θαυματοποιός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.79… Read more

Apo]llo[nios]

Occupation: θαυματοποιός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.79… Read more

Artemidoros

Occupation: θαυματοποιός Events: 192BC 192BC and 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62591:12 https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.79… Read more