κῆρυξ

SEG9 532 (1963), 532

Zenobios the herald View XML Date: 1st century BC Edition: [Ἑλλὰς ὅλη φωνᾶς θρόον εὔλυ]ρον ἔκλυεν̣ [ἁμᾶς],[δόξα δ’ ἀειμνάστων] ζῶσα μένει στεφ[άνων]·[μάντιος Ἀονί]ας ὀφιώδεος εἷλον ἀ[γῶνα][ἠδὲ παρ’ Ἑρκύν]νας χεύμασιν ἐστεφόμ[αν]·5 [ἆθλα δ’ Ἐλε]υθερίων τε καὶ ἐκ φηγοῖο Λυκαίων[καὶ Φενεοῖ]ο δρυμῶν ἄγαγον Ἀρκαδίας·[καὶ Πυθοῖ] Δελφοί με κατέστεφον ἔρνεσι δάφνας[εὐιέροι]ς· τρισσοὺς δ’ ἦλθον ὑπὸ στεφάνους[ἐν… Read more

IG VII 530

-TANAGRA- Phorystas, the son of Triax: herald Date: mid 3rd century BC View XML Edition: εἰκόνα τήνδε ἀνέθηκε Φορύσταςπαῖς ὁ Τρίακος κῆρυξ νικήσας καλὸνἀγῶνα Διός· ἄλλους τε ἀθλοφόρουςπτανοῖς ποσὶν εἷλον ἀγῶνας,εὐόλβου δὲ πάτρας ἄστυ καλὸν στεφανοῖ.vacatΚαφισίας ἐπόεισε. Translations (en):“Phorystas the herald, the son of Triax, who won… Read more

Zenobios

Occupation: κῆρυξ Events: epigram in Delos “agone della profetica Aonia”: agone panbeotico? Mouseia di Tespie, Agrionia di Tebe o Ptoia di Akraiphia agoni di Lebadea agoni degli Eleutheria di Platea agoni Lykaia in Arcadia agoni presso Feneo, sempre in Arcadia agoni delfici, i Pythia o i Soteria Etolici agoni delii, probabilmente gli… Read more

Glaukias from Thebae, the son of Sosandros

Occupation: κῆρυξ, ὑποκριτής τραγῳδίας Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κῆρυξ and ὑποκριτής τραγῳδίας at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor at the Amphiaraia in Oropos, ca. 80/50BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: Bizard, BCH 44 (1920), p 251, ll. Read more

Praxiteles from Athenae, the son of Theogenos

Occupation: κωμῳδός, τραγῳδός, singer, χορευτής, κῆρυξ, ephebe Events: ephebe under the archonship of Menoitos in Athenaeparticipant as κωμῳδός at the 3rd Athenians Pythais in Delphi, 105 BC; participant as χορευτής in performing the paean and τραγῳδός at the 4th Athenians Pythais in Delphi, 97BC; victor as κῆρυξ and second prize… Read more

Iranos from Tanagra, the son of Phrynidas

Occupation: κῆρυξ,κιθαρῳδός, τραγῳδός ῤαψῳδός, κωμῳδός, ἐπῶν ποιητής  Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κωμῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as ἐπῶν ποιητής at the Serapeia in Tanagra, post 85BC; victor twice (once as τραγῳδός) at the Serapeia in Tanagra,… Read more