ποιητὴς κωμῳδίας

Nikomachos from Athenae, the son of Hierokles

Occupation: κωμῳδός, ποιητὴς κωμῳδίας Events: end of 2nd centuryBC; honors as a poet of comedies in Samos; in a book catalogue with other victors at festivals in Athenae 263BC, under the archonship of Archedamas; 259BC: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι twice in Delos traveled from Attica to Delos and to Samos IG… Read more