ποιητὴς κωμῳδιῶν

Philemon (I or II?)

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 328/327BC: Philemon I- 1st victory of a long career at the Dionysia in Athenae 279/278BC: Philemon II- 1st victory in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 PCG VII 221-317 PCG VII 318-320… Read more

Nikostratos

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 312/311BC; victor at the Dionysia in Athenae, end 4th centuryBC; victor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 IG II2 2323, ll. 43-44 IG II2 2325, 165… Read more

Ameinias

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 312/311BC; debut at the Dionysia in Athenae 285/284BC; 1st prize victor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 IG II2 2323, ll. 46-47 IG II2 2325, l. 167… Read more

[—]as

Occupation: ποητὴς κωμῳδιῶν Events: 236BC, under the archonship of Mennis, ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.53… Read more

Poses from Tanagra, the son of Ariston

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν, gymnasiarchos, thesmothetes Events: honored as gymnasiarchos in Delos, beginning 1st century BC; thesmothetes in Athenae, 88/87 BC; victor as ποιητὴς κωμῳδιῶν at the Serapeia in Tanagra, 1st century BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: ID 1928; IG II2 1714, l. 10; Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, ll. 14… Read more