τεχνίτης

IG XI 4, 1079

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: tripod, corona, tripodὁ δῆμοςὁ Δη̣λ̣ί̣ω̣[ν]ΣάτυρονΕὐμένουΣάμιον. Translations (en): “The people of Delos (dedicated the statue of) Satyros of Samos, the son of Eumenes.” Translations (it): “Il popolo dei… Read more

Philonides

Occupation: κωμῳδός, τεχνίτης Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos victor at the Lenaia and Dionysia, 278 BC, in Athenae; ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, Soteria in Delphi 260-250BC traveled to Athenae, Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.25 https://epigraphy.packhum.org/text/63061, l.214 Nachtergael 1977 n° 7, ll. 1-2, 48;… Read more