ἆισμα μετὰ χοροῦ

FD III 3, 86

Xenotimos from Boeotia, the son of Theron: ᾠδός, παῖς χορευτής View XML Date: mid 3rd century BC Edition: [θεοί. ἀγαθῆι τύχηι. ἐ]πειδὴ Ξενότιμος Θήρωνος Βοιω[τὸς][αἶσμα ἐπέδωκεν τῶι θε]ῶι μετὰ χοροῦ· ἔδοξεν τῆι πόλει[τῶν Δελφῶν πρόξενον] εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως[Ξενότιμον Θήρωνος κ]αὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ· εἶναι δὲ αὐτῷ… Read more