ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας

Kallon from Opus, the son of Python

Occupation: κιθαρῳδός, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας Events: victor of three prizes as κιθαρῳδός and ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st century BC; traveled from Central Greece Source: IG VII 3196, ll. 17-8, 30-3… Read more