ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας

[Rhod]ippos from Argos, the son of Rhodippos

Occupation: αὐλωιδός, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας Events: victor as αὐλωιδός at the Ptoia in Akraiphia, post 85 BC; victor as αὐλωιδός at the Charitesia in Orchomenos, 1st century BC; victor as ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st century BC; victor as αὐλωιδός in Thebae, 1st century BC;… Read more

Charinos from Boiotia, the son of Menalkes

Occupation: singer, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας Events: victor as ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας at the Soteria in Delphi, ca. 226/216 BC; three choregic inscriptions in Orchomenos, 3rd century BC; traveled from Central Greece Source: FD III, 4 127, ll. 10-1; Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), pp. 196-200, n. 12-4… Read more