ὀρχηστής

Sosos

Occupation: ὀρχηστής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.80… Read more

A[- – – ]

Occupation: ὀρχηστής Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:11… Read more