ὑποκριτής τραγῳδίας

Glaukias from Thebae, the son of Sosandros

Occupation: κῆρυξ, ὑποκριτής τραγῳδίας Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κῆρυξ and ὑποκριτής τραγῳδίας at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor at the Amphiaraia in Oropos, ca. 80/50BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: Bizard, BCH 44 (1920), p 251, ll. Read more

Diogenes from Thebae, the son of Antigon

Occupation: ὑποκριτής τραγῳδίας Events: victor at the Serapeia in Tanagra, 1st century BC; mentioned in the catalog of technitai in Argos, 1st century BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: Calvet-Roesch 1966, pp. 298-300, l. 19 e 36; Vollgraff, Mnemosyne 47 (1919), p. 253, A, l. 34… Read more