ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν

Kallistratos from Thebae, the son of Exakestos

Occupation: ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν, κωμῳδός Events: victor as ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as κωμῳδός at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st Century BC; his name is in the list of technitai in Argos. Traveled from Thebae Source: Petrakos 1997, 526 ll.33-34; IG VII… Read more