αὐλητής

FD III 3 115

Xenophantos from Thebes, the son of Abromachos: αὐλητής View XML Date: 264/263 BC Edition: [θ]εο[ὶ]. [Δελφοὶ ἔδ]ωκαν Ξενοφάν[τωι] Ἀβ̣ρ[ομ]άχου[Θηβαίωι] αὐτῶι καὶ ἐκ[γό]νοις πρ[οξε]νί-[αν, ἀσυλί]αν, προεδρ[ίαν], ἀτέλε[ιαν π]ά[ν]-[των καὶ τὰ] ἄλλα [ὅσα] καὶ τοῖ[ς] ἄλλο[ις]5 [προξένοις καὶ εὐεργέτα]ις. ἄρχοντος……., βουλευόντων Κ]λευμάντιος, […….c.18…….] vacat Translations… Read more

FD III 3, 128

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: Σάτυρος Εὐμένους Σάμιος·τούτωι πρώτωι συμβέβηκεν μόνωιἄνευ ἀνταγωνιστῶν αὐλῆσαιτὸν ἀγῶνα καὶ ἀξιωθέντα ἐπιδοῦ-5 ναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι μετὰτὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι στα-… Read more

IThesp 1245

-THESPIAE- Kapion, son of Dorko: cyclic αὐλητής at a juvenile age View XML Date: init. 3rd century BC Edition: Καπίων.   λοίσθια δὴ Δορκώ σε ὀλοὰν ἐπὶ νᾶα κιόντατάλαινα μάτηρ, Καπίων, ἐπέμψατο·οὐ γὰρ ἔθ’ ἅγε ὑπέδεκτο φίλον τέκνον, ἀλλ’ ἐπὶ πόντωιἀφείλετο ἥβας ἄνθος ἄγριος… Read more

[…]BOISKO

Occupation: αὐλητής Events: performance with the κιθαρῳδός Menalkes in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC choregic inscription in Orchomenos, 3rd centuryBC Source: Nachtergael 1977, n. 8 l. 80 Amandry-Spyropoulos, BCH 98 (1974), p. 191 n. 8… Read more

Sopolis of Syracusae, the son of Noumenios

Occupation: αὐλητής Events: participation to the Aetolian Soteria in Delphi, ca. 213/212 or 205/204 BC performance in in Orchomenos, end 3rd century BC traveled from Magna Graecia and Sicily Source: Nachtergael 1977, n° 66, ll. 8, 10 BCH 98 (1974) 205 n° 17… Read more

Telemachos

Occupation: αὐλητής Events: choregic inscription in Orchomenos, 3rd century BC; ἐπεδείξατο τῷ θεῷ three times in Delos, 192,179 BC; ἀπὸ τούτου ἀφείλομεν Τηλεμάχωι τὸν μισθὸν καὶ ξένιον καὶ νικητήριον καὶ ε[ἰς τ]ὸ χορήγημα καὶ σιτηρέσιον: the artist performs with a choros, he is offered economic compensation and a gift reserved to… Read more

Timokrat[es] from Thebae

Occupation: αὐλητής Events: victor at the Agrionia or Rhomaia in Thebae, 1st century BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: Reisch 1885, p. 127, n. XI l. 10… Read more

Mn]esippos from Boiotia, the son of [D]ion

Occupation: διδάσκαλος, ἀνὴρ χορευτής, αὐλητής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 262/261 or 258/257BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 260/259 or 256/255BC; ἐπιδείξεις τῷ θεῷ in Delos, 259BC; traveled from Central Greece Source: Nachtergael 1977, n° 5, l. 38 Nachtergael 1977, n° 7, l. Read more

Xenophantos from Thebes, the son of Ab[rom]achos

Occupation: αὐλητής Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos ca. 264/263 or 256/255BC, proxeny decree in Delphi player at Demetrios funeral in Korinthos offering of a golden crown at the sanctuary of Delos traveled from Boiotia, Central Greece to Delos and Korinthos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.16… Read more

Timostratos from Cyzicus

Occupation: αὐλητής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Mysia Asia Minor to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.17 https://epigraphy.packhum.org/text/62623, l.100… Read more

Ast[y]doros

Occupation: αὐλητής Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.30… Read more

Neoptolemos

Occupation: αὐλητής Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos and ca. 264 BC; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.30… Read more

Antigeneidas

Occupation: αὐλητής Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.21… Read more

Perigenes

Occupation: αὐλητής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.71… Read more

Kal[li]s[tr]a[tos

Occupation: αὐλητής (ἐνίκα μετὰ χοροῦ) Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.72… Read more

Nikandros

Occupation: αὐλητής? Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.72… Read more

Athenikon

Occupation: αὐλητής Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.78… Read more

Sokrat[es?]

Occupation: αὐλητής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 13… Read more

Kaphisias from Thebae

Occupation: αὐλητής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos, player at Alexandros wedding in Susa; episode of his career as a teacher; traveled from Boiotia, Central Greece to Delos, Euboia and Greater Syria and East Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.22 https://epigraphy.packhum.org/text/323407; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2013.01.0003%3Abook%3D12%3Achapter%3D54; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2013.01.0003%3Abook%3D14%3Achapter%3D26… Read more

Deinon from Aegina, the son of Herakle[i]des

Occupation: αὐλητής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid Peloponnesos performance in Athenae, ca. 279/278BC Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 28; IG II 308… Read more

Andron from Pellene, the son of Polyxenos

Occupation: αὐλητής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC; ca. 257/256 or 253/252BC traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 16 Nachtergael 1977, n° 10, l. 15 BCH 98 (1974) 189, n° 7… Read more