κωμῳδός

IG XII 7, 226

-AMORGOS- Nikophon of Miletos, the son of Ainios: κωμῳδός View XML Date: end 3rd-init. 2nd century BC Edition: [γ]νώμη πρυτάνεων· ἐπειδὴ ἐ[πι]-γέγονεν εἰς τὸν λιμένα κωμ[ωι]-δὸς Νικοφῶν Αἰνίου Μιλήσιος καὶἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι5 τῶι θεῶι ἡμέρας τρεῖς δράμα-τα τρία , δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ… Read more

Kallistratos from Thebae, the son of Exakestos

Occupation: ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν, κωμῳδός Events: victor as ὑποκριτὴς κωμῳδιῶν at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as κωμῳδός at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st Century BC; his name is in the list of technitai in Argos. Traveled from Thebae Source: Petrakos 1997, 526 ll.33-34; IG VII… Read more

Epitimos

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; traveled from Epeiros, NorthernGreece Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 63… Read more

Praxias of Tegea, the son of Kratos

Occupation: κωμῳδός, ἀνὴρ χορευτής Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC; ca. 257/256 or 253/252 BC traveled from Arcadia, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 38 Nachtergael 1977, n° 10, l. 70… Read more

Lykiskos of Cephallenia, the son of Lykos

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC; ca. 257/256 or 253/252 BC participation to the Lenaia in Athenae, 278 BC Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 61 Nachtergael 1977, n° 10, l. 68 IG II 2325, l. 217… Read more

Amphom.[-]

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 26… Read more

Philonides from Zacynthos, the son of Aristomachos

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 259/258 or 255/254BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 257/256 or 253/252BC; traveled from Ionian Islands, Central Greece Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 1, 48… Read more

Aristio[n]

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC 285BC participation to the Dyonisia, twice, in Athenae Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 37; IG II 2325, l. 92… Read more

Philokydes from Athenae, the son of Philagros

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 258/257 or 254/253BC285BC; participation to the Dyonisia, three times, in Athenae; traveled from Attica Source: Nachtergael 1977, n° 2,… Read more

Herakleides

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC; 278BC, participation to the Lenaia, twice, in Athenae Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 32 IG II 2325, l. 225… Read more

Nikophron

Occupation: κωμῳδός Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:9-10… Read more

Praxiteles from Athenae, the son of Theogenos

Occupation: κωμῳδός, τραγῳδός, singer, χορευτής, κῆρυξ, ephebe Events: ephebe under the archonship of Menoitos in Athenaeparticipant as κωμῳδός at the 3rd Athenians Pythais in Delphi, 105 BC; participant as χορευτής in performing the paean and τραγῳδός at the 4th Athenians Pythais in Delphi, 97BC; victor as κῆρυξ and second prize… Read more

Nikostratos from Thebae, the son of Philostratos

Occupation: κωμῳδός, κιθαρῳδός Events: victor as κωμῳδός at the Charitesia in Oropos, 1st centuryBC; victor twice as κωμῳδός at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st centuryBC; if the interpretation is correct, victor at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ,ca. 80/50BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: IG VII 3195,… Read more

Iranos from Tanagra, the son of Phrynidas

Occupation: κῆρυξ,κιθαρῳδός, τραγῳδός ῤαψῳδός, κωμῳδός, ἐπῶν ποιητής  Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κωμῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as ἐπῶν ποιητής at the Serapeia in Tanagra, post 85BC; victor twice (once as τραγῳδός) at the Serapeia in Tanagra,… Read more

Euarchos from Coronea, the son of Herodotos

Occupation: ὑποκριτὴς παλαιᾶς κωμῳδίας, ἐπινίκια, κωμῳδός Events: victor as ὑποκριτὴς παλαιᾶς κωμῳδίας at the Mouseia in Thespies, post 84BC; victor as ὑποκριτὴς at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; identified in this catalog as κωμῳδός, victor for the epinici at the Charitesia in Orchomenos, 1st centuryBC; traveled from Boiotia,… Read more

Simakos of Argos, the son of Menekrates

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC ; ca. 258/257 or 254/253 BC traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 68 Nachtergael 1977, n° 9, l. 70… Read more

Autolykos of Aitolia, the son of Aston

Occupation: κωμῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC ; ca. 258/257 or 254/253 BC participation to the Lenaia in Athenae, ca. 278 BC traveled from Central Greece Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 66 Nachtergael 1977, n° 9, l. 68 IG II 2325 l. Read more

Ergophilos

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.32… Read more

Eritimos

Occupation: κωμῳδός Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.24… Read more

Parion

Occupation: κωμῳδός Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.24… Read more

Phanylos

Occupation: κωμῳδός Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.24… Read more

Telestes from Athenae,the son of Theokleides

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Aristokritos and 264BC: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 258/257 or 254/253BC Traveled from Attica to and Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.19 https://epigraphy.packhum.org/text/62574, l.16 Nachtergael 1977 n. 9, l. 58… Read more

Kleoxenos from Chalkis, the son of Achaios

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 260/259 or 256/255 BC Traveled from Euboia to Delos and to Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.33 Nachtergael 1977 n. 7, l. 62… Read more

Kalli[p]pos

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.33… Read more

Choregion

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.33… Read more

Hierotimos from Tegea, the son of Hierokles

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi twice, ca. 265BC and ca. 257/256or 253/252BC traveled from Arcadia, Peloponnesos to Delos and to Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.32 Nachtergael 1977 n. 2, l. 35 Nachtergael 1977 n. 10, l. Read more

Philonides

Occupation: κωμῳδός, τεχνίτης Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos victor at the Lenaia and Dionysia, 278 BC, in Athenae; ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, Soteria in Delphi 260-250BC traveled to Athenae, Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.25 https://epigraphy.packhum.org/text/63061, l.214 Nachtergael 1977 n° 7, ll. 1-2, 48;… Read more

Aristophanes from Soli

Occupation: κωμῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Cilicia and Isauria, Asia Minor, to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.21… Read more

Teleson from Megara

Occupation: κωμῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Megaris Central Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.20… Read more

Simias from Athenae

Occupation: κωμῳδός Events: 280 BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica, traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.20… Read more

Menekles

Occupation: κωμῳδός Events: 280 BC, 264 BC, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι for three times in Delos; victor at the Lenaia in Athenae ca. 260 BC; traveled to Athenae and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.15, 17 https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.30 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.22… Read more

Polykles

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 280/270BC; victories at the Dionysia and Lenaia in Athenae https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.19 IG II2 2325, ll. 97, 216… Read more

Hieronymos

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos victor at the Lenaia, five times, in Athenae funerary stele at the Keramikos, in Athenae traveled to Athenae and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.19 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.206 https://epigraphy.packhum.org/text/4559, l.58 https://epigraphy.packhum.org/text/14203… Read more

Telesis from Parus

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Cyclades Aegean Islands to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.18… Read more

Kephisios from Histiaea

Occupation: κωμῳδός Events: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos: 282BC, under the archonship of Kleostratos; 279BC, under the archonship of Hypsokles twice 285/284BC, actor of the Mainomenos by Diodoros from Sinope, third prize at the Lenaia. traveled from Euboia to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.17; https://epigraphy.packhum.org/text/4559, l.64; IG II 2325 l.170… Read more

Diodoros from Athenae

Occupation: κωμῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; 280BC, under the archonship of Charmos ἐπιδείξεις τῶι θεῶι twice in Delos; victory at the Lenaia in Athenae, beginning of 3rd centuryBC; traveled from BlackSea to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.21; IG II2 2325, l. 170; IG II2 2319, ll. 61-64… Read more

Dexilaos

Occupation: κωμῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.20… Read more

[ ca. 8 ]os

Occupation: κωμῳδός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.77… Read more

Tharsynon

Occupation: κωμῳδός Events: ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos 171BC, under the archonship of Theodoros  and 169BC, under the archonship of Timoxenos; Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62594:10 https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.77… Read more